Bestyrelsesmedlem

– Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen

– Repræsentant i ansættelsesudvalget

– Formidler af høringssvar