Cand.mag.

Hovedfag: engelsk.
Tilvalg: lingvistik, dansk, historie.
Speciale: sociolingvistisk empirisk analyse af kønssprog.